ก่อนเริ่มหางานบัญชีต้องเรียนรู้การเป็นนักบัญชีที่ดีก่อน

นักบัญชีที่

การทำงานทางด้านบัญชีถือว่าเป็นการทำงานที่หลายคนฟังชื่อแล้วเบือนหน้าหนี  เพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขใดๆทั้งสิ้น  เนื่องจากการทำงานบัญชีถือได้ว่าเป็นงานที่จะต้องบันทึกจัดเก็บและรวบรวมพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตัวเลขซึ่งไม่ใช่เงินในกระเป๋าของตัวเอง  แต่เป็นบัญชีของบริษัท  คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยชอบทำงานบัญชีนัก เพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นงานที่เครียด และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน  ผู้ที่เรียนจบมาทางด้านนี้จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาพอสมควร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่จะหางานบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษามาทางด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการบัญชี หรือจะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีรวมไปถึง สังคมศาสตร์สาขาการบัญชี  เป็นต้น  แต่ก่อนที่เราจะหางานบัญชีเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การเป็นนักบัญชีที่ดีเพื่อที่จะให้เราสามารถเข้ากับองค์กรและอยู่ในบริษัทนั้นๆได้อย่างยาวนานซึ่งคุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดีมีดังนี้

  • เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดีสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติหลักข้อที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนักบัญชีเพราะคนกลุ่มนี้คือคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของตัวเลขเงินต่างๆในบริษัทอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรนำออกมาเปิดเผยให้ใครได้รับรู้และรับทราบ
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเพราะอาชีพการเป็นนักบัญชีนั้นต้องอาศัยการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขต่างๆและเอกสารทางบัญชีรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งในบางบริษัทอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลแต่ให้นักบัญชีเป็นผู้ทำเงินเดือนดังนั้นตัวเลขในส่วนนี้จึงถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะขาดตกบกพร่องไม่ได้เลย
  • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชีอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานหรือความรู้ในเชิงทฤษฎีเพราะแน่นอนว่าในการทำงานบัญชีนั้นเราจะต้องนำทุกสิ่งอย่างมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มากที่สุด
  • เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอและมีการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานและพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ
  • มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อหน้าที่และผู้ร่วมงาน โดยการจะต้องนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมีความรวดเร็วโดยไม่บิดเบือนความจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ร่วมงานมากที่สุด

 

ลักษณะของงานบัญชีเป็นงานที่จะต้องอาศัยทักษะการตรวจสอบการวิเคราะห์และการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนระบบบัญชีการบัญชีต้นทุนรวมไปถึงพยากรณ์การเงินต่างๆและมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อการบริหารบัญชีบริษัทได้เป็นอย่างดีอีกด้วยการทำงานในแผนกบัญชีนั้นจึงถือได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นแขนขวาให้กับองค์กรเพราะข้อมูลตัวเลขทางบัญชีต่างๆจัดเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการขับเคลื่อนองค์กรได้เป็นอย่างดีเพราะสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ คือทุกๆกิจกรรมและการดำเนินการต่างๆย่อมต้องใช้เงินทั้งสิ้น

 

Please follow and like us:

Aussie