บทบาทของ HR ยุคใหม่ ที่มากกว่า หาพนักงาน ทำเงินเดือน และดูแลสวัสดิการ

HR

หากคุณมองภาพการทำงานของ HR เป็นเพียงฝ่ายงานสนับสนุน ที่ทำงานเอกสาร หาพนักงาน ทำเงินเดือน ดูแลสวัสดิการ จัดอบรม เหมือนอดีตก็อาจต้องมาปรับมุมมองกันใหม่ เพราะคน HR ในยุคนี้มีหน้าที่ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้คนทำงาน  ดูแลพนักงานมากกว่าการให้เงินเดือน และสวัสดิการ ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน คนทำงาน HR จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในยุคดิจิทัล  เรามาดูกันว่าขอบข่ายงานและทักษะของคน HR ที่ต้องมีในยุคที่โลกกำลังอยู่ในสถาการณ์ที่เป็น Disruptive World นั้นต้องเป็นคน HR ในแบบไหน

  1. คน HR ต้องมีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, IG, Twitter  ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อเหล่านี้ เพื่อการ หาพนักงาน การตรวจสอบประวัติผู้เข้าสมัครงาน ใช้เพื่อการสื่อสารกับพนักงานสำหรับแจ้งข่าวสารต่างๆได้ รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกิจกรรมต่างๆให้พนักงานรับรู้
  2. HR ยุคนี้ต้องไม่ตกเทรนด์ ต้องก้าวตามให้ทันยุคสมัย โดยใช้เครื่องมือที่ชาญฉลาดมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงาน HR เช่น ในการหาพนักงาน การสัมภาษณ์งาน การจัดหลักสูตรในการพัฒนาพนักงาน
  3. คน HR ต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการตลาดอย่างชาญฉลาด ทักษะการตลาดกำลังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ HR ยุคใหม่ไปแล้ว เพราะคนรุ่นใหม่มีการเลือกงานกันมากขึ้น และมีปัจจัยหลายอย่างในการพิจารณางาน ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการ,สถานที่ตั้งสำนักงาน, สภาพแวดล้อม เป็นต้น ทักษะการตลาดจะช่วยให้ HR สามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่ามาใช้ เพื่อดึงดูดใจกลุ่ม Talent สนใจร่วมงานกับองค์การมากขึ้น
  4. HR ต้องไม่ตกหล่นความรอบรู้ด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆจะช่วยให้งาน HR สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเงินเดือนที่ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  การฝากข้อมูลด้วยระบบ Cloud Computing สิ่งเหล่านี้เพิ่มคุณค่าให้งาน HR ได้มากทีเดียว
  5. HR ต้องคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างเฉียบแหลม การดูแลพนักงานและมองหาผู้เหมาะสมในการเข้ามาทำงานใหม่ ต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเฉียบคม ซึ่งต้องมาจากทักษะการวิเคราะห์และตัดสินใจที่ดี อีกทั้งต้องวิเคราะห์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นกับองค์การ เช่น ความจำเป็นในการหาพนักงานเพิ่ม หรือ การลดพนักงาน การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพนักงาน เป็นต้น

หากคุณคือ HR รุ่นใหม่ต้องหมั่นสำรวจตัวเอง และแสวงหาโอกาสเรียนรู้เพื่อเติมเต็มเพื่อเพิ่มทักษะที่กล่าวมานี้ หากทำได้การก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และเป็น HR ในยุค 4.0 ที่พร้อมต่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์การไม่ใช่เรื่องยากเลย  จงรับรู้ไว้ว่าวันนี้ HR เป็นได้มากกว่าคนหลังบ้านที่คอยทำงานสนับสนุนองค์การ แต่คุณสามารถสร้าง Value ให้กับองค์การด้วยการพัฒนาส่วนงานของตนเองและทำหน้าที่ในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับองค์การ

Please follow and like us:

Aussie