หาคนทำงานที่ใช่ ด้วยการลงประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์

Job Search

หากเป็นเมื่อก่อนอยากรู้ข่าวสารอะไร สิ่งที่บอกเราได้คือหนังสือพิมพ์ และ สื่อโทรทัศน์ แต่ในปัจจุบันสื่อออนไลน์  เข้ามายึดพื้นที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารอีกด้วย ไม่พ้นแม้แต่เรื่องใกล้ตัวของคนหางาน อย่าง การลงประกาศรับสมัครงาน

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการรับข่าวสาร  องค์การที่ต้องการคนทำงานก็ต้องปรับตัวในการเข้าถึงช่องทางต่างๆที่จะส่งสารไปยังคนหางาน  การสรรหาพนักงานเข้ามาร่วมงานกับองค์การนั้นจึงจะใช้เพียงวิธีการประกาศรับสมัครงานในรูปแบบสื่อออฟไลน์อย่างเดียวไม่ได้แล้ว

สื่อออนไลน์(Online Media) ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์(website) เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram)  ทวิตเตอร์ (Twitter) ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก และสื่อที่ใช้ผ่านสมาร์ทโฟนมักมีอิทธิพลมาก เพราะ สมาร์ทโฟนคือปัจจัยที่หกอย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิต

หน้าที่สำคัญจึงมาตกที่ HR ที่จะต้องแสวงหาความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อใช้การสรรหาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์  เพื่อให้การสรรหาพนักงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการได้ผู้สมัครงานที่ตรงตามความต้องการ  ในเวลาที่กำหนด รวมไปถึงบริหารจัดการงบประมาณในการสรรหาได้อย่างมีเหตุผล  สำหรับการลงประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์นั้น ฝ่าย HR ต้องพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

  1. กำหนดคุณสมบัติให้มีความชัดเจนและละเอียดเพื่อให้เตรียมการจัดทำสื่อออนไลน์  ในการลงประกาศรับสมัครงาน ควรมีรายละเอียดดังนี้   ระบุชื่องานและลักษณะงานให้ชัดเจน รวมถึงระบุลักษณะ คุณสมบัติของบุคคลนั้นๆ ที่องค์การต้องการ  ต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่หรือต้องการ ความสามารถ ความชำนาญ อะไรเป็นพิเศษ ต้องมีบุคลิกลักษณะอย่างไร
  2. นำเสนอสร้างภาพลักษณ์ของกับองค์กรในประกาศรับสมัครงาน ในสื่อที่ออกไปต้องสะท้อนให้เห็นชื่อเสียง ลักษณะขององค์กร Vision Mission ของผู้บริหาร นโยบายต่างๆ และอีกหลายๆ ที่จะทำให้พนักงานที่จะสมัครงานทราบและเข้าใจ ถ้าอยากให้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วควรจัดทำในรูปแบบมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงที่เข้าใจได้ง่าย จะทำให้สะดวกต่อการสื่อสารและความเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น
  3.  การเลือกสื่อออนไลน์ในการประกาศรับสมัครงาน  ช่องทางการสรรหาพนักงานทางสื่อออนไลน์ อันดับที่ 1 ยังคงเป็น Internet Job boards เป็นเว็บไซต์ในการหางาน สมัครงาน ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและได้รับความน่าเชื่อถือ  อันดับที่ 2 Social Professional Networks ซึ่งได้แก่ Social Media ในแต่ละประเทศที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook อย่างเป็นทางการขององค์การ เว็บไซต์ขององค์กร   ทั้งนี้ต้องทำให้เกิดการเข้าถึงช่องทางบนมือถือ (Mobile Compatibility)  โดยมีช่องทางประชาสัมพันธ์ในการรับประกาศพนักงาน ที่รองรับการใช้งานบนมือถือ หรือผ่านทาง Mobile Application ที่ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android
  4. สร้างความน่าสนใจให้มีการ Like, Share, Follow ประกาศรับสมัครงาน เพื่อให้ถึงตัวบุคคล ที่เราต้องการให้มาร่วมงาน  เช่น การจัดกิจกรรมในการหาคนทำงานที่เป็น Talent โดยมีโครงการให้ประกวดความสามารถเพื่อทำการคัดเลือกคนทำงานพร้อมให้รางวัลผู้ที่ได้รับคัดเลือก
  5. บริหารค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างเหมาะสม สื่อออนไลน์หลายอย่างเปิดให้ใช้ฟรีและมีประสิทธิภาพแต่หากต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายต้องพิจารณาเลือกสื่อที่สามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไป
Please follow and like us:

Aussie