แผนกงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม อีกหนึ่งงานบริการลูกค้าที่สำคัญ

Front Office

เวลาที่เราไปพักผ่อนที่โรงแรมสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการบริการที่ดีเยี่ยมตั้งแต่ความรู้สึกแรกที่ไปถึงโรงแรม ซึ่งฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ในการต้อนรับก็คือ แผนกงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมหรือ Front Office นั่นเอง ส่วนงานนี้เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดแผนกหนึ่งในโรงแรม มีหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงแรมในการบริการแขก ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดการทุกอย่างให้เป็นขั้นเป็นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับผู้ลูกค้าของโรงแรม

สำหรับคนหางานที่รักงานบริการ และมองหางาน บริการลูกค้า  เราอยากแนะนำให้รู้จักกับงาน  ต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมหรือ Front Office ส่วนงานนี้มีโครงสร้างงานต่างกันไปตามขนาดและความซับซ้อนในการบริหารของแต่ละโรงแรม แต่โดยทั่วไปแผนกงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม (Front Office) จะประกอบไปด้วย

  1. ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Manager)  หรือ FO เป็นผู้จัดการที่คอยสั่งการและประสานงานให้กิจกรรมของงานส่วนหน้าทั้งหมดออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่ง FO จะเป็นคนกลางคอยรับคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูงและนำมากระจายงานให้กับพนักงานทั่วไปอีกที ซึ่งความรับผิดชอบของ FO คือ รับสมัครพนักงาน ฝึกสอน ตรวจสอบ และ ควบคุม สมาชิกทุกคนในทีมงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม รวมไปถึงการตั้งเป้าหมาย กำหนดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และประเมินคุณภาพการทำงานของสมาชิกในทีม
  2. พนักงานยกกระเป๋า(Bell Boy) มีหน้าที่ช่วยยกกระเป๋าให้กับแขกตั้งแต่แขกมาถึงโรงแรมจนกระทั่งเข้าห้องพัก
  3. พนักงานเก็บเงิน (Cashier) แคชเชียร์มีหน้าที่เก็บเงินและเคลียบิลของแขกที่มาใช้บริการ ลงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าไปในFolioของแขกระหว่างที่แขกเข้าพัก เตรียมเอกสารในการเก็บเงินต่างๆก่อนแขกเช็คเอาท์
  4. พนักงานต้อนรับ(Receptionist) มีหน้าที่คอยต้อนรับแขกของโรงแรม ทำเช็คอินและเช็คเอาท์ให้แขก ให้ข้อมูล จำหน่ายห้อง และ กุญแจให้แก่แขกที่เช็คอิน
  5. พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Agent) มีหน้าที่ยืนยันการจองเมื่อแขกจองห้องพักเข้ามาจากช่องทางต่างๆ ขายบริการต่างๆเพิ่มเติมเมื่อเหมาะสม จัดทำรายการแขกเข้าแขกออก และรายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆให้แก่ผู้บังคับบัญชา
  6. พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator) คอยรับสายและจัดการสายต่างๆ ทั้งเข้าและออก รวมทั้งควบคุมระบบโทรศัพท์ในกรณีที่ต้องโทรปลุกแขก ตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับโรงแรมทางโทรศัพท์
  7.  พนักงานเปิดประตู (Door Attendant) ทำหน้าที่เปิดประตูรถ ประตูโรงแรมเมื่อแขกมาถึง คอยช่วยเหลือและบริการแขกที่หน้าประตูโรงแรม
  8.  ผู้ตรวจสอบกลางคืน (Night Audit) เป็นผู้ที่ทำงานในเวลากลางคืน คอยตรวจสอบรายการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันให้มีความถูกต้อง พร้อมทั้งจัดเตรียมรายงานต่างๆ รวมไปถึงการบริการแขกระหว่างคืน

หากใครที่หางาน บริการลูกค้า อยู่และชอบงานโรงแรมนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะหางาน บริการลูกค้า ในส่วนของฝ่ายงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมหรือ Front Office ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และจะดีมากหากสื่อสารภาษาที่สามได้ เช่น ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น แน่นอนต้องมีใจรักในการบริการมีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพราะบางครั้งต้องรับมือกับความต้องการไม่สิ้นสุดของลูกค้า

Aussie