5 สิ่งที่ควรโชว์ศักยภาพเมื่อทำการสมัครงาน

หากเราต้องการได้ไงดีเราควรโชว์ศักยภาพส่วนตัวออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อ และถ้าเรามีศักยภาพมากพอ เราสามารถเรียกเงินเดือนที่สูงขึ้นได้ วันนี้เราจึงขอแนะนำ 5 สิ่งที่ควรทำเพื่อให้สามารถโชว์ศักยภาพของผู้สมัครงานออกมาให้ได้มากที่สุดและเพิ่มโอกาสในการได้รับตอบรับเข้าทำงาน

 

การได้งานที่ดีย่อมส่งผลต่อเงินเดือนที่เราต้องการเพราะฉะนั้นนายจ้างจะเลือกพนักงานให้ตรงตำแหน่งความต้องการของบริษัทมักจะเป็นพนักงานที่มีศักยภาพพอสำหรับตำแหน่งงานและมีความคุ้มค่าหากต้องจ้างบุคลากรทำงานในตำแหน่งนี้

1 ทักษะทางด้านภาษาเป็นพื้นฐานของพนักงานที่ดีเพราะในปัจจุบันธุรกิจ จำเป็นต้องใช้ภาษาที่ 2 ในการสื่อสารและการติดต่อกับต่างชาติ ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยก็เปิดกว้างให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทำการติดต่อการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเรามีศักยภาพที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราสามารถได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้ไม่ยากหรือ

2ทักษะทางด้านเทคโนโลยีเนื่องจากในปัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยีที่ทันสมัย การติดต่อสื่อสารทางระบบออนไลน์มีความสำคัญเป็นอย่างมากหากเรามีความรู้ในส่วนนี้จะช่วยทำให้เราน่าสนใจ

3ศักยภาพทางด้านการโต้ตอบแบบมีไหวพริบ ซึ่งในส่วนนี้มีความสำคัญในระหว่างที่เราสัมภาษณ์งานเพราะทางฝ่ายบุคคลและผู้ที่มีอำนาจในการดูแลส่วนนี้มักยิงคำถามที่ทำให้เราเกิดภาวะกดดัน โดยส่วนใหญ่มักจะเน้นดูว่าเราจะสามารถหาเหตุผลและตอบคำถามได้ดีหรือไม่เพราะนั่นคือไหวพริบปฏิภาณของทางผู้สมัคร ซึ่งศักยภาพในส่วนนี้เราสามารถสร้างได้ด้วยการฝึกฝนและหาข้อมูลก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์งานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวผู้สมัครเอง

4 ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ก่อนสมัครงานที่เราต้องการควรศึกษาเพิ่มเติมว่าในตำแหน่งนี้ควรมีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้เรามีความน่าสนใจในความสามารถของเรา สามารถช่วยตำแหน่งงานนี้ได้ เช่น สมัครในตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่การตลาดและมีความรู้ด้านการทำตลาดออนไลน์และการทำ Photoshop ซึ่งความสามารถด้านนี้สามารถช่วยให้เราทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้บริษัทได้โดยที่บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเฉพาะในการออกแบบ

5ควรโชว์ศักยภาพการทำงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา  ในส่วนนี้จะช่วยให้ทางบริษัทพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและหน้าที่ผ่านมาของเรามีส่วนในการช่วยให้การทำงานในตำแหน่งนี้ การมีประสบการณ์หรือเคยทำกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับตำแหน่งงานที่สมัครงานโอกาสที่เราจะได้งานนี้ก็มีสูง

จากข้อมูลในขั้นต้นเป็นการโชว์ศักยภาพในตัวคุณออกมาเพื่อให้เป็นที่สนใจกับบริษัทเพราะแน่นอนว่าบริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถทำงานตำแหน่งที่ว่างลงได้ดี หากคุณสามารถโชว์ศักยภาพในตัวคุณออกมานั่นหมายถึงโอกาสที่คุณจะได้รับเลือกทำงานในตำแหน่งงานนี้

 

Please follow and like us:

Aussie