ตามมาส่อง 7 อันดับเงินเดือนเริ่มต้นตามสายงานของเด็กจบใหม่

เด็กจบใหม่ที่กำลังหางานทำมามุงกันตรงนี้ มาดูสิว่างานในสายงานไหน ได้เงินเดือนเท่าไหน่กันบ้างเป็นข้อมูลที่ดีที่จะใช้ตัดสินใจในในการหางานทำนะจ๊ะ

อันดับที่ 1 ยังคงเป็นงานโทรคมนาคม ด้วยเงินเดือนสูงถึง 28,000-40,000 บาท อย่างงานเจ้าหน้าที่ออกแบบระบบเครือข่าย งานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ต้องมี ทักษะในการทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

จัดการกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ network เช่น firewall, anti-virus และระบบตรวจจับการบุกรุก ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย และประสิทธิภาพการทำงานให้พร้อมใช้งาน

อันดับที่ 2 งานบริการเฉพาะทาง เงินเดือน ไม่น้อยหน้าอยู่ 22,000-40,000 บาท ได้แก่ตำแหน่ง งานวิเคราะห์ธุรกิจ งานด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง ต้องมีมีใบอนุญาตทนายความมีทักษะการจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ดี มีความรู้เรื่องสัญญากฎหมาย กฎหมายเชิงพาณิชย์ และกฎหมายบริษัท

อันดับที่ 3 คืองานด้าน งานไอที เงินเดือน 22,000-38,000 บาท เช่น งาน IT Support งาน Software งานเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านไอที องค์กรกำลังมองหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ มีความสามารถเขียนโปรแกรมให้กับเว็บไซต์ ความสามารถดำเนินการทดสอบ และ QA ได้

อันดับที่ 4 งานบริการด้านการแพทย์ มีการให้เงินเดือนผู้ทำงานใหม่ในอัตราเงินเดือน 22,000-37,000 บาท เช่น แพทย์ผ่าตัด , ทันตแพทย์ , กุมารแพทย์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านกายภาพ พฤติกรรม มีความคุ้นเคยในด้านการทำการวิจัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาล จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดโรคจากสัตว์ไปสู่คน

อันดับที่ 5 งานธนาคาร / งานการเงิน เงินเดือน อยู่ที่ 21,000-36,000 บาท อาทิ เจ้าหน้าที่วางแผนด้านการเงิน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านการเงิน องค์กรมองหาผู้สมัครงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความผลลัพธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของการลงทุน มีกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการแก้ไขปัญหา มีความรู้และทักษะการคิดคำนวณที่ดีเยี่ยม

อันดับที่ 6 งานประกันภัย เงินเดือนไม่น้อยเลยอยู่ที่ 21,000-35,000 บาท เช่น เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย , เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องประกัน ผู้ที่มีความคิดเชิงตรรกะ และความสามารถเชิงตัวเลขระดับลึกต้องผ่านการสอบวัดผลในวิชาชีพ Associateship หรือ Fellowship มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Excel ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้เร็ว ไปสมัครงานกันได้เลย

อันดับที่ 7 งานวิศวกรรม เงินเดือน 19000-33,000 บาท เช่น วิศวกรวางแผนโครงข่ายวิทยุ , วิศวกรโครงการ , วิศวกรเคมี ต้องมีความเป็นผู้นำ มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง, บริหารการเงิน และบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงมีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

Please follow and like us:

Aussie