การเตรียมตัวก่อนจะสมัครงาน

เรื่องของการทำงานในยุคปัจจุบันการเตรียมตัวสมัครงานควรจะเริ่มตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา หรือขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ไม่ว่าเรายังเป็นนักศึกษาก็ควรเริ่มมองหางาน ซึงสามารถใช้ได้กับการหางานเพื่อฝึกงานได้อีกด้วย เป็นการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หาประสบการณ์ เตรียมความพร้อม สู่โลกอาชีพในอนาคต การเตรียมพร้อมที่ดี ย่อมได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆ การเรียนเก่งหรือเรียนดี แล้วจะหางานง่ายนั้น ในยุคปัจจุบัน การรับคนเข้าทำงานในทุกวันนี้นั้นจะพิจารณาสิ่งอื่นๆประกอบด้วย เช่น บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น ดังนั้นเรื่องของผลการเรียนก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาตัดสินได้อย่างสิ้นเชิง การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในการหางานจึงเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีและควรทำ การจะไป สมัครงานนั้น เราควรจะมีสิ่งที่น่าสนใจในตัวเรา และสิ่งที่น่าสนใจนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผู้รับสมัครเขาสนใจด้วย เพราะการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน จำเป็นจะต้องมีเทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้ดี เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นๆ  การเตรียมตัวที่ดีจะต้องเริ่มจากตัวเราก่อนต้องพร้อมในเรื่องของความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ไหวพริบ รวมไปถึงในเรื่องของการแต่งกายและบุคลิกภาพ ความมั่นใจด้วยถ้าเราสามารถทำได้ โอกาสที่เราจะได้งานก็จะมีมากขึ้น ขั้นตอนง่ายๆในการสร้างความพร้อมก่อนที่จะสมัครงานมีดังนี้

รู้จักตนเอง

สำรวจตัวเองให้ดีเสียก่อนว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหน มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถ อะไรบ้างและ มีความชอบอะไร สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องรู้ให้ชัดเจนก่อนการสมัครงาน เพราะเมื่อรู้จักตนเองแล้ว จะทราบว่า เราพร้อมทำงานแล้วหรือยัง? เราเหมาะที่จะทำงานประเภทใด? และเรามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่จะสมัครหรือไม่?

สำรวจจุดเด่นของตัวเอง

หมายถึงลักษณะทางบุคลิกภาพ ซึ่งทุกคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกันไปและงานทุกงานต้องการคนที่มีบุคลิกภาพเฉพาะด้านเช่น พนักงานบัญชี ควรจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ งานขายหรืองานประชาสัมพันธ์ ควรจะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย รู้จักการบริหารจัดการเกี่ยวกับคน เป็นต้น

สำรวจเป้าหมายในการทำงาน

เป้าหมายในการทำงานของทุกคนส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นเรื่องของ ความสำเร็จในการทำงาน โดยให้เราคิดถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้ของการทำงานที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจมา  แล้วนำมารวบรวมเก็บไว้เป็นองค์ประกอบในการสมัครงาน เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าเราต้องการที่จะทำงานในองค์กร หรือบริษัทนั้นจริงๆ

 

Please follow and like us:

Aussie