ขั้นตอนวิธีการสมัครงาน อย่างถูกต้อง

การสมัครงานที่เราต้องการจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทมักจะมีขั้นตอนมากมายที่หลายๆคนก็เบื่อได้ในจุดนี้ เพราะต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างและเชื่อว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไง จะต้องทำอะไรก่อนหลัง วันนี้เราจะมาบอกวิธีและขั้นตอนการ สัมภาษณ์งาน เผื่อว่าใครจับต้นชนปลายไม่ถูกก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดแน่นอนเราไปดูกันเลยดีกว่า

หลักและวิธีการสมัครงานก็จะมีอยู่ด้วยกัน 7 วิธีดังนี้

1.การเตรียมตัวก่อนการสมัครงาน
การเตรียมตัวในที่นี้รวมไปถึงการหาแหล่งงานที่เราสนใจอยากจะเข้าไปร่วมงานด้วย ไม่ใช่เตรียมตัวแค่ด้านความรู้ความอ่าน หรือด้านร่างกาย การแต่งตัว แต่รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลของบริษัทนั้นๆ
2. การกรอกใบสมัคร
เมื่อเราเตรียมตัวพร้อมแล้วก็เริ่มการสมัครงานได้เลย โดยปกติแล้วบริษัทแต่ละที่จะมีเอกสารใบสมัครให้ผู้ที่สนใจ โดยในใบสมัครจะถามข้อมูลคราวๆ รวมถึงเหตุผลที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทด้วย
3. การเขียนประวัติโดยย่อ (RESUME)
ส่วนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆ เพราะในตัวประวัติย่อ (RESUME) นั้นจะเป็นตัวที่บริษัทใช้ตัดสินใจในการเลือกบุคลเข้ามาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ในตัวประวัติย่อ (RESUME) เราจะต้องบอกถึงทักษะต่างๆที่เรามี ความสนใจในงาน ผลงาน ประวัติของเราในแต่ละด้านเป็นต้น
4. การเขียนจดหมายสมัครงาน
การรับสมัครงานของแต่ละที่ก็มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป มีหลายที่ที่รับสมัครผ่านทางเขียนจดหมาย โดยทั่วไปแล้วการเขียนจดหมายสมัครงานจะบอกถึงจุดประสงค์ในการสมัคร ตำแหน่งงานที่ต้องการ พบเจอประกาศรับสมัครงานจากไหน ส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับตัวเราจะอยู่ในประวัติย่อ (RESUME)  ทั้งนี้การเขียนจดหมายสมัครงานก็มีรูปแบบของมันไปอีกซึ่งจะคล้ายๆกับการเขียนประวัติย่อ (RESUME) เราจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษารูปแบบ แบบฟอร์มต่างๆที่จะต้องใช้ในการสมัครงาน
5. การสอบข้อเขียน หรือการทดสอบความสามารถ
บางงานอาจจะต้องมส่วนของการสอบข้อเขียน หรือทดสอบความสามารถ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของงานด้วยเช่นกัน มักจะเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ หรือความรู้ความสามารถเฉพาะ เช่นอาชีพคุณครู อาจารย์ ทนาย วิศวกร เป็นต้น
6. การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์บริษัทจะนัดผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาสัมภาษณ์ ส่วนมากมักจะสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติในการทำงาน ไหวพริบ และบุคลิกภาพของเรา
7. การติดตามผล
ขั้นสุดท้ายของการสมัครงาน ขั้นตอนนี้เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะจะเป็นขั้นตอนของทางบริษัท เราเพียงแค่ติดตามผลเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไปแต่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการเตรียมตัวต่อไป

 

Please follow and like us: